søndag 31. januar 2016

100 år er gått

Vi har bladd om kalenderen til 2016, og fugleåret har allerede vist gode takter her lokalt, ref forrige innlegg.

Men hvordan var det med ornitologien i Norge for 100 år siden tro? Tilfeldigvis er jeg i besittelse av en fuglebok trykket i 1916, og som da har 100-års jubileum i år. Jeg tar sjansen på at copyrights er foreldet, og legger her ut forordet og beskrivelser av våre rovfugler fra denne.

 
mandag 25. januar 2016

Celebert besøk på Børsesjø.

Fugleåret 2016 fikk en pangstart med besøk av en Rørdrum. Dette er første registrerte funn av arten i Telemark, og selvsagt valgte den seg flotte Børsesjø som rasteplass :-) For min del er dette oppfyllelse av en gammel drøm, å få se Rørdrum her på hjemmebane. Takker Bjørn Pedersen for årvåkenheten.